Ολοκληρωμένο σύστημα
αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών EQUILIBRIUM. Η έκδοση LIBRETTO έρχεται να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις του χώρου της αυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών ενσωματώνοντας νέες τεχνικές οι οποίες ανοίγουν νέους ορίζοντες στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης.

open-books

Τι είναι το Libretto

Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών ενός κέντρου πληροφόρησης πρέπει να παρέχει εξειδικευμένες, ολοκληρωμένες και μοντέρνες λειτουργίες, προσφέροντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη συμβατότητα (δηλαδή όλα τα προγράμματα να είναι συμβατά, να συνεργάζονται αρμονικά για τη σωστή διάχυση των πληροφοριών, να είναι λειτουργικά ανεξάρτητα αλλά και να ελέγχονται από ένα κεντρικό πρόγραμμα υποστήριξης).

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις σύνθετες και απαιτητικές λειτουργίες ενός πολυδιάστατου οργανισμού που διαχειρίζεται ποικίλες μορφές υλικού, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο ένα ολοκληρωμένο, ανοικτό, σύγχρονο, ευέλικτο, παραμετρικό, φιλικό λογισμικό μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Το LIBRETTO είναι ένα καταξιωμένο πακέτο που μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές παρόμοιων πληροφοριακών δομών που αφορούν Centers/οργανισμούς με μεγάλο και ποικίλο όγκο πληροφοριών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υλικού LIBRETTO εξασφαλίζει ένα ευρύ, σαφές και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο συναρπάζει αμέσως το χρήστη. Πιο ειδικά, οι έξυπνες αναζητήσεις από την ενότητα του OPAC (On-line Public Access Catalogue ή Δημόσιος Κατάλογος) επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίσουν συγκεκριμένες αναφορές στο υλικό που τους ενδιαφέρουν, πληκτρολογώντας απλές φράσεις φυσικής γλώσσας, οι οποίες περιγράφουν τις απαιτήσεις τους. Την ίδια στιγμή οι χρήστες υποστηρίζονται από πολλαπλά στάδια βοήθειας, για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση του συστήματος.

Το LIBRETTO παρέχει εύκολο και ακριβή έλεγχο όλων των λειτουργιών διαχείρισης του υλικού και των υπηρεσιών ενός κέντρου πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της καταλογογράφησης, των καθιερωμένων αρχείων, της σύνδεσης On-line με άλλα κέντρα πληροφόρησης, της αυτόματης μεταφοράς δεδομένων από άλλα συστήματα (όπου κάτι τέτοιο απαιτείται), του εσωτερικού και του εξωτερικού δανεισμού, του OPAC, του διαδανεισμού και πολλών άλλων.

To LIBRETTO έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία σε πολλά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα (π.χ. ΙΔΡΥΜΑ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Χ. Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΓΕΝΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Θεσσαλονίκη), ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΕΛΚΕΠΑ με 15 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, INFOBIBLIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ κ.α.). Σημειώστε ότι με την επιλογή και εγκατάσταση της έκδοσης LIBRETTO, η εταιρεία μας δίνει πρόσβαση στο δίκτυο των πελατών της και κατά συνέπεια σε δεκάδες χιλιάδες τίτλους των παραπάνω οργανισμών.

Το γεγονός ότι όλες ανεξαιρέτως οι ενότητες του συστήματος έχουν τεθεί σε πλήρη και καθημερινή λειτουργία φέρνει την εταιρία μας να κατέχει την πρώτη θέση στις εφαρμογές αυτοματοποίησης κέντρων πληροφόρησης στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας έχει συμβάλλει δυναμικά στην εξέλιξη της αυτοματοποίησης κέντρων πληροφόρησης στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βασίζονται σε πολυετή Πανεπιστημιακή έρευνα. Η εταιρεία επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη και παρακολουθεί ανελλιπώς τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο αυτό, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα νέα πρότυπα στο σύστημα αυτοματοποίησης LIBRETTO, δεδομένου ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα (Source code) του συστήματος. Η εταιρεία έχει προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα αυτό τόσο σε Δημόσιους όσο και σε Ιδιωτικούς οργανισμούς.

Βασικά σημεία αξιολόγησης

Είναι μια ακολουθία των λατινικών λέξεων που καθώς είναι τοποθετημένες μην διαμορφώνετε προτάσεις με πλήρη αίσθηση, αλλά δώστε ζωή σε ένα δοκιμαστικό κείμενο χρήσιμο για τη συμπλήρωση χώρων που στη συνέχεια θα καταληφθούν από κείμενα ad hoc που αποτελούνται από επαγγελματίες της επικοινωνίας.

Υιοθέτηση συστήματος

Θεμελιώδης αρχή στη φιλοσοφία υιοθέτησης ενός συστήματος διαχείρισης υλικού και υπηρεσιών ενός κέντρου πληροφόρησης είναι η αρχή των ανοικτών και πλήρως παραμετρικών συστημάτων. Για παράδειγμα, η δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών τύπων υλικού (π.χ. βιβλία, άρθρα, περιοδικά, βιντεοκασέτες, CD-ROM, microfiche, κ.τ.λ.) καθώς επίσης και διαφορετικών τύπων χρηστών (π.χ. απλός χρήστης, διαχειριστής, συντηρητής, κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, πρέπει το σύστημα με τη βοήθεια ενός περιεκτικού συνόλου παραμέτρων να είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού και να προσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη αυτού.

Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

 1. SERIALS CONTROL: Cataloguing, Check in, Claiming, etc.
 2. OPAC: Online Public Access Catalogue, GUI.
 3. SDI: Selective Dissemination of Information
 4. CIRCULATION: Loans, Returns, Reservations, Renewals, etc.
 5. ACQUISITIONS: Orders, Receipts, Cost centres, etc.6. LIB-DBA: Administration of library parameters.
 6. SYS-DBA: Independent module for system administration.
 7. RELATIONAL DATABASE: Relational database catalogue.
 8. MULTI-MARC: Support for multi-MARC exchange of records.
 9. FREE-TEXT: Free-text term control and free-text retrieval.
 10. THESAURUS: Multilingual, tree-structured, ISO standard.
 11. AUTHORITY NAMES: Authors, Publishers, Terms, Serials, etc.
 12. Q/C: Quality control of the catalogue using USBC.
 13. COMMUNICATIONS: Access to other databases (e.g. via Z39.50)
 14. SQL: Access to the catalogue using the ISO SQL standard.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

 • FREE TEXT CONTROL
 • DUPLICATE CONTROL
 • SEARCH STRATEGY
 • ONLINE MANUALS
 • CONTEXT-SENSITIVE HELP
 • BIBLIOGRAPHIC DOCUMENT PRODUCTION
 • REPORT GENERATION
 • MULTI-MARC
 • OPAC FACILITIES
 • TERMINALS

Περιγραφή ενοτήτων λογισμικού

Καταλογογράφηση

Η ενότητα αυτή επιτρέπει την καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών εγγραφών (π.χ. βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικά, αναφορές, πατέντες, κ.τ.λ.) σύμφωνα με την περιγραφή δεύτερου επιπέδου AACR-2.

Διαχείριση αρχείου καθιερωμένων ονομάτων

Η ενότητα αυτή παρέχει διάφορες λειτουργίες που αφορούν στη διαχείριση καθιερωμένων ονομάτων συγγραφέων, οργανισμών, συνεδρίων, θεματικών όρων, κ.α., οι οποίες είναι απαραίτητες για το βιβλιογραφικό υλικό. Καθιερωμένα ονόματα μπορούν να εισαχθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν μέσω αυτής της ενότητας. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται συσχετίσεις κάνοντας τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις (Use, Use For, Related to, κ.τ.λ.) χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση σε χρόνο ή σε πόρους του συστήματος.

Επιπλέον, η ενότητα αυτή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με βάση τα πεδία των καθιερωμένων ονομάτων.

Διαχείριση πολύγλωσσου θησαυρού

Μέσω αυτής της ενότητας το LIBRETTO επιτρέπει τη δημιουργία θησαυρού, έτσι ώστε να προσφέρει διεπαφή αναζήτησης μέσω εννοιολογικών δέντρων, σύμφωνα με τα διεθνή ISO πρότυπα (π.χ. ISO 5964).

Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι ένα σύστημα που δεν παρέχει θησαυρό, αλλά απλή διαχείριση θεματικών όρων, αποτελεί ένα ημιτελές σύστημα, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός πολυγλωσσικού περιβάλλοντος με απαιτητικούς χρήστες.

Διαχείριση ελεύθερου κειμένου

Η ενότητα αυτή παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών που είναι σχετικές με τη διαχείριση του ελεύθερου κειμένου (Free text). Με μεγάλη ευκολία ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει έναν όρο ή μια φράση από το ελεύθερο κείμενο. Επιπλέον το σύστημα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα κατάλογο από όρους που επιθυμεί να μη ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της δεικτοδότησης του ελεύθερου κειμένου. Το αποτέλεσμα είναι οι όροι αυτοί (γνωστοί ως Stop terms) να αγνοούνται στις αναζητήσεις μέσω ελεύθερου κειμένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελεύθερο κείμενο δημιουργείται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα μέσω μιας διεργασίας που εκτελείται παρασκηνιακά. Το σύστημα όμως επιτρέπει στον χρήστη να παρέμβει και να δημιουργήσει τους δικούς του όρους και φράσεις με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει στις αναζητήσεις του.

Επιλεκτική διάδοση πληροφοριών (SDI)

Η ενότητα του SDI (Selective Dissemination of Information) επιτρέπει επιλεκτική διάδοση των πληροφοριών με σκοπό τη συνεχή και εξατομικευμένη πληροφόρηση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων χρηστών για το νέο υλικό που προμηθεύεται ο οργανισμός.

Δανεισμοί

Η ενότητα των δανεισμών παρέχει ένα σύνολο αναλυτικών λειτουργιών με βάση τις οποίες κάθε οργανισμός μπορεί να ελέγχει πλήρως το σύστημα δανεισμού που ακολουθεί. Λειτουργίες όπως η έκδοση, η ανανέωση της περιόδου δανεισμού και η κράτηση ενός αντιτύπου εκτελούνται πολύ εύκολα και με μεγάλη ασφάλεια, καθώς το σύστημα κάνει αυτόματα όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να μην δημιουργούνται ασυνέπειες και λάθη. Επιπλέον είναι δυνατή η εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή δανειζόμενων καθώς και η ανάκτηση όλων των πληροφοριών που κρατά ο οργανισμός για τον καθένα.

OPAC(On-line Public Access Catalogue)

Το OPAC προσφέρει στους χρήστες μια απλή και φιλική διεπαφή με τη βάση δεδομένων για όλες τις λειτουργικές συναρτήσεις της ανάκτησης πληροφοριών με οποιονδήποτε συνδυασμό. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε άπειρους χρήστες να πραγματοποιούν λεπτομερείς και πολλαπλές αναζητήσεις. Όπου ο χρήστης συναντήσει κάποια δυσκολία, το σύστημα παρέχει άμεση βοήθεια (Online help).

Προσκτήσεις (Παραγγελίες)

Η ενότητα των προσκτήσεων προσφέρει ευκολίες για επεξεργασία παραγγελιών, τιμολογίων και πιστώσεις. Η εγγραφή παραγγελιών χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας εγγραφής στο βασικό κατάλογο που μπορεί να ενημερωθεί σε ένα επόμενο στάδιο. Ο έλεγχος και τα τιμολόγια είναι ξεχωριστές εργασίες και οι αιτήσεις για αντίτυπα που έχουν χαθεί παράγονται αυτόματα ύστερα από μια περίοδο στην οποία θα είχαν δηλωθεί (Claim period) και η οποία ορίζεται στο προφίλ του προμηθευτή.

Περιοδικά

Η ενότητα ελέγχου των περιοδικών επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει μια εγγραφή συνδρομής σε ένα περιοδικό, να ελέγξει εκδόσεις και ευρετήρια, να εισάγει τιμολόγια/πιστώσεις και να εκδώσει παραγγελίες στους προμηθευτές. Κατάλογοι κυκλοφορίας (Circulation lists) για αντίτυπα συντηρούνται και τυπώνονται κατ’ επιλογή. Βιβλιογραφικές πληροφορίες για περιοδικά εισάγονται όταν ανοίγεται η εγγραφή συνδρομής και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης σε επόμενη φάση.

Επικοινωνία με άλλους οργανισμούς

Το LIBRETTO υποστηρίζει όλες τις μορφές επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών - άμεσα (μέσω δικτύου) και έμμεσα (μέσω αποθηκευτικών μονάδων), με σκοπό την ανάκτηση αλλά και την ανταλλαγή κάθε τύπου πληροφοριών και δεδομένων. Οι διάφορες μορφές επικοινωνίας παρουσιάζονται σε ανεξάρτητο κεφάλαιο.

Διαχείριση του συστήματος

Εκτός από τις ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω το LIBRETTO παρέχει μια επιπλέον διαχειριστική ενότητα λογισμικού. Η ενότητα αυτή καλείται LIBRETTO SYSTEM ADMINISTRATION και είναι υπεύθυνη για τη σωστή διαχείριση ολόκληρου του συστήματος, καθώς και για την συνεργασία του συστήματος με το λειτουργικό σύστημα UNIX. Η όλη διαχείριση του συστήματος προσφέρεται μέσω των δύο παρακάτω λογικών ενοτήτων:

LIB-DBA

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στον διαχειριστή της βάσης δεδομένων να ελέγχει τη λειτουργικότητα του όλου συστήματος, των παραμέτρων αυτού, τα όρια και τα πεδία τιμών, κ.τ.λ. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ο ορισμός μιας νέας κατηγορίας έντυπου υλικού. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο ορισμός νέων κατηγοριών δανεισμού με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Η ενότητα αυτή είναι ανεξάρτητη και η επίκλησή της γίνεται συνήθως από κάποιο εξουσιοδοτημένο χρήστη.

SYS-DBA

Η ενότητα αυτή και το επίπεδο λειτουργικότητας που προσφέρει είναι άμεσα συνδεδεμένα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή καθώς και το λογισμικό (RDBMS) της βάσης. Ο χρήστης που κάνει Login ως System Administrator έχει για παράδειγμα στη διάθεσή του πολλές από τις ενότητες του UNIX, όπως Adduser, Remove user, Backup, Chgrp, Chmod, κ.τ.λ.

Συνήθως, ο χρήστης System DBA (Database Administrator) είναι ο Super user ή όπως διαφορετικά αποκαλείται Root, ο οποίος έχει επίσης πρόσβαση και στο σύστημα RDBMS.

 

Προφιλ του συστήματος

Φιλικό περιβάλλον

Είναι πλέον γνωστό ότι ένα πολύπλοκο σύστημα λογισμικού φέρνει τους χρήστες αντιμέτωπους με σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχει. Το LIBRETTO αποτελεί μια εξαίρεση. Τα καλοσχεδιασμένα και ευκολόχρηστα μενού που παρέχει, τα μηνύματα που καθοδηγούν το χρήστη καθ’ όλη την διάρκεια χρησιμοποιήσεως του συστήματος, καθώς επίσης και η άμεση (Online) βοήθεια που παρέχεται για όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα επίπεδα, καθιστούν τη χρήση του συστήματος απλή και ευχάριστη ακόμη και σε χρήστες που δεν έχουν καμιά απολύτως εμπειρία σε παρόμοια υπολογιστικά συστήματα.

Ομοιόμορφα μενού

Όλα τα μενού που παρέχει το σύστημα έχουν την ίδια μορφή (Format) και οι επιλογές των λειτουργιών γίνονται μέσω συγκεκριμένων πλήκτρων. Υπάρχει απόλυτη συνέπεια στην χρήση όλων των πλήκτρων έτσι ώστε το καθένα να εκτελεί πάντοτε συγκεκριμένες λειτουργίες ανεξάρτητα από την τρέχουσα ενότητα. Για παράδειγμα, τα πλήκτρα F3 και F4 χρησιμοποιούνται πάντοτε για την εμφάνιση της προηγούμενης και της επόμενης σελίδας οθόνης αντίστοιχα, ενώ το πλήκτρο F9 χρησιμοποιείται πάντοτε για την παροχή οδηγιών χρήσης (Online Help).

Οθόνες αλληλεπίδρασης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χρήστη και σε αυτό μέσω καλοσχεδιασμένων οθονών που χρησιμοποιούνται όχι μόνον για εισαγωγή, αναζήτηση, τροποποίηση και διαγραφή αλλά και για εμφάνιση διαγνωστικών ή ενημερωτικών μηνυμάτων με σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη για την σωστή εκτέλεση των απαιτούμενων λειτουργιών.

Πλήκτρα λειτουργιών (Function keys)

To LIBRETTO παρέχει στο χρήστη 10 πλήκτρα λειτουργιών (F1, F2,…, F10) με τη χρήση των οποίων εκτελούνται σχεδόν όλες οι διεργασίες του συστήματος. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται πάντα σε ένα μικρό τετράγωνο η περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου (με την ίδια σειρά που βρίσκονται πάνω στο πληκτρολόγιο). Πρόκειται για μια έξυπνη, πρωτοποριακή και αποτελεσματική διεπαφή που έχει υιοθετηθεί από το LIBRETTO και η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Η χρήση είναι εύκολη και ευχάριστη ακόμη και από χρήστες που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τέτοια συστήματα.

Άμεση βοήθεια (Online help)

Για κάθε λειτουργία που ο χρήστης θέλει να εκτελέσει και σε κάθε επίπεδο, το σύστημα διαθέτει Online βοήθεια. Πάντοτε με το ίδιο πλήκτρο (F9) ο χρήστης παίρνει τις πληροφορίες που θέλει και επιστρέφει στο σημείο που βρισκόταν συνεχίζοντας την εργασία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βοήθεια που προσφέρεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τρέχουσα λειτουργία (Context sensitive) και μπορεί να τροποποιηθεί από τον εκάστοτε οργανισμό.

Ευελιξία (Flexibility)

Η κεντρική ιδέα στον σχεδιασμό του LIBRETTO ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη και σε καμιά περίπτωση το αντίθετο, συνδυάζοντας ταυτόχρονα αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα εντελώς ανοικτό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού παρέχοντας απόλυτη ευελιξία στους χρήστες του. Το σύστημα υποστηρίζει:

Απεριόριστο αριθμό εγγραφών με πεδία μεταβλητού μήκους

Υποστηρίζει οποιοδήποτε αλφάβητο (ελληνολατινικό, πολυτονικό ελληνικό, γαλλικό, γερμανικό κ.τ.λ.).

Υποστηρίζει πεδία απεριόριστου μήκους, με βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου.

Υποστηρίζει πεδία που ορίζονται από το χρήστη. Το LIBRETTO επιτρέπει στο διαχειριστή του συστήματος να προσθέτει τα δικά του πεδία προσαρμόζοντας απόλυτα το σύστημα στις ιδιαιτερότητες του οργανισμού. Πρόκειται για μια έξυπνη και πρωτοποριακή ιδέα.

Υποστηρίζει ευέλικτο συνταίριασμα χαρακτήρων και λέξεων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει αναζητήσεις χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ (Wildcards). Επιπλέον, στις περιπτώσεις που γίνονται αναζητήσεις μέσω ελεύθερου κειμένου (Free text) το σύστημα δεν επηρεάζεται από κεφαλαίους, πεζούς, τονισμένους και άτονους χαρακτήρες, γεγονός που παρέχει πλήρη ευελιξία στο χρήστη χωρίς επιπτώσεις στα δεδομένα της βάσης τα οποία διατηρούν πάντα τη μορφή με την οποία έχουν καταχωρηθεί.

Παρέχει τη δυνατότητα παρασκηνιακής εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Οι εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν άμεσα (Real time) ή παρασκηνιακά. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων στο παρασκήνιο (Background) αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, στην περίπτωση που ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος, αφού δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συνεχίσει την εργασία του χωρίς καμιά καθυστέρηση.

Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων σε αρχείο, μαγνητικά μέσα καθώς επίσης και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα Microfilm.

Ασφάλεια συστήματος / Ακεραιότητα δεδομένων

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του συστήματος, η δόμησή του σε ενότητες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υποστηρίζεται από ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Informix - RDBMS) μαρτυρούν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα (συστήματος, αρχείου, εγγραφής και πεδίου).

Το σύστημα επιτρέπει σε κάθε χρήστη να βλέπει μόνο την ενότητα εκείνη που αφορά τη δική του εφαρμογή, προστατεύοντας έτσι την εργασία του από τυχόν απροσεξίες ή κακόβουλες διαθέσεις των υπολοίπων χρηστών που ασχολούνται με άλλες εφαρμογές. Επιπλέον οποιαδήποτε λειτουργία, την οποία παρέχει κάθε ενότητα μέσω των μενού, μπορεί να κλειδωθεί με τη χρήση συνθηματικού (Password) παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη ασφάλεια σε επίπεδο προσπέλασης αρχείων.

Σε περιπτώσεις που ο χρήστης εκτελεί λειτουργίες όπως διαγραφή συγκεκριμένου υλικού ή διαγραφή ενός χρήστη κ.τ.λ., το σύστημα του ζητά επιβεβαίωση παρέχοντας έτσι ασφάλεια και σε επίπεδο εγγραφής. Η σημαντικότερη όμως ασφάλεια στο επίπεδο αυτό παρέχεται με τη δυνατότητα της επαναφοράς των στοιχείων (Roll back) σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κ.τ.λ.).

Τέλος, το σύστημα ελέγχει την ορθότητα και ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς επίσης και τη συνέπεια των καθιερωμένων ονομάτων, παρέχοντας εναλλακτικά στοιχεία ώστε να γίνεται σωστή καταγραφή. Κατά την εισαγωγή ή τροποποίηση των εγγραφών ελέγχονται και επαληθεύονται οι τιμές διαφόρων πεδίων (π.χ. ISBN) και το σύστημα αποκρίνεται στο χρήστη με κατάλληλα μηνύματα.

Ανοικτό σύστημα

Το LIBRETTO έχει σχεδιαστεί και είναι στην πραγματικότητα ένα τελείως ανοιχτό σύστημα. Όλο το λογισμικό έχει αναπτυχθεί στο λειτουργικό σύστημα UNIX και γι’ αυτό το λόγο δεν περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο εξοπλισμό (Hardware). Με άλλα λόγια, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς όλου του αυτοματοποιημένου συστήματος ή/και της βάσης του καταλόγου σε άλλον υπολογιστή, εάν και εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη επέκτασης στο μέλλον, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.

Ολοκληρωμένο σύστημα

Η χρήση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων, παρέχει ευελιξία, αξιοπιστία, ταχύτητα ανταπόκρισης, ακεραιότητα δεδομένων και πλήρη ασφάλεια των εγγραφών. Εξάλλου, με την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού υψηλής απόδοσης (π.χ. Informix-Online) επιτρέπεται η καταχώρηση εγγραφών Multimedia και Full-text. Τώρα, ο βαθμός ολοκλήρωσης των ενοτήτων και κατά συνέπεια των διεργασιών που προσφέρει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για διαχείριση υλικού έχει άμεση σχέση με το εργαλείο ανάπτυξης του λογισμικού εφαρμογών, το οποίο επιβάλλεται να είναι σχεσιακό σύστημα (RDBMS). Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι την πλέον βέλτιστη προσέγγιση στην ολοκλήρωση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την ενδο- όσο και την δι-επικοινωνία των διαφόρων ενοτήτων λογισμικού, την προσφέρει ένα πλήρως σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σημειώστε ότι το RDBMS Informix είναι ένα από τα πλέον αξιόπιστα συστήματα με τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα, κατέχοντας άνω του 38% της αγοράς. Εξάλλου, είναι το μόνο σύστημα που έχει διεκπεραιώσει επιτυχώς όλα τα Benchmark Tests του διεθνούς οργανισμού Transaction Processing Council (TPC) - Tests: A, B, C.

ΕΣΠΑ
Scroll to Top