Ψυχομετρική Σειρά Ariston

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει την ψυχομετρική σειρά Ariston. Αποτελείται από ψυχομετρικά ερωτηματολόγια που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία Έμπειρων Συστημάτων, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε Διεθνή Συνέδρια. Είναι τα μόνα τεστ παγκοσμίως που επεκτείνουν τη θεωρία του John Holland, ποσοτικοποιώντας 14 επιπλέον υποτύπους για καθένα από τους 6 τύπους του Holland. Είναι τα μόνα τεστ στην Ελλάδα που αξιολογήθηκαν και σχολιάστηκαν από τον ίδιο τον Jοhn Holland ως εξής: «Ariston is the best application of my theory I have seen so far».

ARISTON

Kids

Τα ευρήματα της συστοιχίας αυτής βοηθούν τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους, να διαπιστώσουν τους υποκείμενους μαθησιακούς τους τύπους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

Το Ariston Kids είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο εύρεσης ταλέντων και αξιοποίησης δυνατοτήτων σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.

Μέσα από το έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών, ερευνάται η προσωπικότητα των παιδιών. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, καθώς σκοπός του είναι:

 • Η εξέταση των κλίσεων, των ικανοτήτων / δεξιοτήτων
 • Η αναγνώριση των «δυνατών» σημείων και η καλλιέργεια των λιγότερο «δυνατών» για μέγιστη απόδοση
 • Η διερεύνηση των ιδιαίτερων ταλέντων των παιδιών
 • Η ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
 • Η ερμηνεία και η διαχείριση των συμπεριφορών
 • Η διερεύνηση ψυχοσυναισθηματικών παραγόντων
jumping-kid
studying-kid

ARISTON

Learning Styles

Το Ariston Learning Styles απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και βασίζεται σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες δεκαετιών. Διερευνά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους μαθησιακούς τύπους και τις μαθησιακές ικανότητες και προτείνει εξατομικευμένους τρόπους εύκολης πρόσληψης της γνώσης (μαθαίνω πώς μαθαίνω). Σύμφωνα με το εγκεφαλικό ημισφαίριο που υπερισχύει και τους ιδιαίτερους μαθησιακούς τύπους, υπάρχουν ενδεικνυόμενοι τρόποι μελέτης με αποτέλεσμα ο μαθητής:

 • Να μην αγχώνεται για τα μαθήματα του
 • Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
 • Να θυμάται με μεγάλη ευκολία
 • Να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
 • Να μην απομνημονεύει μηχανικά την ύλη, αλλά να την κατανοεί σε βάθος
 • Να μην αφήνει κενά στα μαθήματά του
 • Να αντιμετωπίζει τη μελέτη ευχάριστα

ARISTON

Candidates

Το Ariston Candidates απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και βασίζεται σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες δεκαετιών που αφορούν την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των απαιτήσεων των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα στους μαθητές τη δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση, γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

 • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
 • Ποιες Σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν;
 • Ποια ομάδα προσανατολισμού να διαλέξω;
friends
runner

ARISTON

Athletes

Το Ariston Athletes είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους αθλητές, προπονητές και αθλητικούς ψυχολόγους στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους τους. Το Ariston Athletes είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν έντονα την αθλητική δραστηριότητα και επίδοση. Έτσι ο αθλητής, ο προπονητής και ο αθλητικός ψυχολόγος μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους πιο αποτελεσματικά έχοντας γνώση των σημείων στα οποία πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.

ARISTON

Adults

Η συστοιχία αυτή απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους,να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες που ενδεχομένως έχουν, αλλά δεν το γνωρίζουν, καθώς και να διαπιστώσουν τον βαθμό συμβατότητας με τους οικείους τους (σύντροφοι, φίλοι, παιδία, κ.λπ.).

Επίσης, απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα γενικότερα.

studying-man
woman-talking-to-phone

ARISTON

Personnel Assessment

Σε μια εποχή όπου ο χάρτης των επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας επιβάλλοντας τον κατακερματισμό της γνώσης και αυξάνοντας τις απαιτήσεις για εξειδίκευση, συνειδητοποιείται η ανάγκη για ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

man-in-front-of-computer

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαδικασία χορήγησης & Συμβουλευτικής

Ένας εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος σύμβουλος θα επιλέξει τα πιο κατάλληλα ερωτηματολόγια για εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους σας, θα σας εξηγήσει με σαφήνεια τις οδηγίες συμπλήρωσης των τεστ και θα είναι διαθέσιμος να σας παράσχει όλη την απαραίτητη βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο τη χρειαστείτε. Πέραν των εξατομικευμένων αναφορών και αποτελεσμάτων του έμπειρου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Ariston, ειδικά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να σας παρουσιάσουν λεπτομερώς -σε κατ’ ιδίαν συνεδρία, είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης - την αναφορά με τα αποτελέσματα του τεστ σας και να σας εξηγήσουν σε βάθος τη σημασία των ψυχομετρικών μετρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

ΕΣΠΑ
Scroll to Top