Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR 2016/679 EU).

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε τα παρακάτω:

όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε στη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τη διεύθυνση IP.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

Να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημά σας.

Να αναλύσουμε και να σας στείλουμε την αναφορά αποτελεσμάτων των τεστ που έχετε ολοκληρώσει.

Να σας ενημερώσουμε για υπηρεσίες για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε εσωτερικά στην εταιρεία. Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί κάποια υπηρεσία μας μέσω τρίτων, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω εμπορικών συνεργατών.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς και για πόσο χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών στοιχείων ή συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη διαγραφή τους.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας ώστε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει.

Δικαίωμα χρονικού περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Για τους παραπάνω σκοπούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας στο [email protected], Λεωφ. Κηφισίας 243, Κηφισιά, 14561, τηλ +30 210 8083035.

ΕΣΠΑ
Scroll to Top